Om oss

Uddevalla-Posten är en ren lokaltidning för Uddevalla. Vi bryr oss inte om det som händer utanför kommunen, om det inte har väldigt stor betydelse för Uddevallaborna, förstås. Däremot kan vi skriva om precis allting som händer i vår kommun. Både stort och smått.

Vi tror att det är viktigt att Uddevalla har en egen lokaltidning. I lokaltidningen kan vi ge plats för sådant som inte får utrymme någon annanstans. På våra insändarsidor kommer allas inlägg in och det utan några långa dröjsmål.

I en tid när det globala tränger sig på allt mer i nyhetsflödet blir också det lokala allt viktigare. Det gäller att veta var man finns och var man har sina rötter när gränser rivs och världen kommer in på knutarna. Där spelar en lokaltidning en betydelsefull roll.

Uddevalla-Posten läses av väldigt många Uddevallabor. Många har tidningen hemma, men dessutom har man ofta tillgång till tidningen på sin arbetsplats. Uddevalla-Posten är uddevallabornas alldeles egna lokaltidning.

Uddevalla-Posten historik
Uddevalla-Posten såg dagens ljus för första gången 1976. Da togs chansen att ge Uddevallaborna en egen lokaltidning. Något som saknats under ett antal år efter att Kuriren lagts ned.

Uddevallaborna tog väl emot den nya tidningen. Tidningen deltog också aktivt i det lokala föreningslivet. Bland annat så startade man tillsammans med IFK Uddevalla den stora inomhusturneringen UP-kannan för ungdomslag som blev en stor succé. Det är den som idag heter Uddevalla-kannan.

Mycket vatten har sedan runnit under broarna, inte minst de över Bäveån. På Norra Hamngatan hade förresten Uddevalla-Posten länge sina lokaler, innan man flyttade till de nuvarande lokalerna på Junogatan i början på 80-talet.

Under ett antal år hade Uddevalla-Posten annan ägare. I början av 2004 tog Västerbygden över ägandet av Uddevalla-Posten igen.

Vi vill rikta ett tack till alla prenumeranter som gjort det möjligt för Uddevalla-Posten att finnas i Uddevalla. Det är vår ambition att tacka för detta förtroende genom ett envist arbete att göra tidningen allt bättre.