Utebliven tidning

Har ni inte fått er tidning som ni ska, så ring i första hand Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) 0522 – 64 25 20. Ringer ni innan kl. 11:00 bärs tidningen ut av VTD nästa dag. I annat fall kan ni fylla i nedanstående uppgifter, så kommer en ny tidning till er.

Vi kommer självklart ta reda på vad som hänt, åtgärda problemet och se till så att tidningen kommer i fortsättningen.

Ditt namn (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)

Postnr, ort (obligatorisk)

Ditt telefonnr (obligatorisk)

Ditt abonnentnr (obligatorisk)

Uteblivet nr (obligatorisk)

Din epost