Insändare

Har du något du vill tycka till om så tveka inte att skriva in till redaktionen. Det är fritt att debattera i tidningen Uddevalla-Posten.

Debattartiklar måste alltid innehålla namn och adress till författaren. Debattartiklar som inte innehåller fullständiga uppgifter kastas.

Ansvarig på redaktionen förbehåller sig rätten att redigera debattartikeln samt att avstå från publicering. Debattartiklar återsändes icke.

Vi vill helst att debattartiklar och insändare kommer elektroniskt till oss. Antingen via e-post, eller genom att insändaren skrivs direkt här under. Om det inte går på annat vis kan vi också ta emot insändare på papper.

Vill ni ha med ert material i nästa nummer så måste materialet vara inne senast fredag klockan 12.00.

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande(obligatorisk)

Ditt namn (obligatorisk)

Din adress

Postnr och Ort

Ditt telefonnr (obligatorisk)

Din epost